Till dörren -paket

Till dörren-paket transporteras till adressatens adress till dörren. Posti kontaktar adressaten inom 1–2 vardagar från att försändelsen postats och avtalar om utdelningsdagen och ett tidsintervall för utdelning.

Grundläggande produktinformation
Adressländer

Inrikes

Transporttid

Till dörren-paket transporteras till adressatens adress till dörren. Posti kontaktar adressaten inom 1–2 vardagar från att försändelsen postats och avtalar om utdelningsdagen och ett tidsintervall för utdelning. Om adressaten inte anträffas  skickas en begäran om att adressaten ska ta kontakt.

 

Maximivikt

35 kg.

Maximimått

100 x 60 x 60 cm.

Minimimått

25  x 15 x 3,00 cm.

Märkning och koder

Även tilläggstjänster antecknas på adresskortet. Adresskortet finns att få på posten.

 

 

Sändning

Lämnas in på posten.

 

Försändelseuppföljning

Försändelserna kan följas upp utifrån försändelsekoden på adresskortet.

Uppgifterna om utlämning/utdelningsförsök finns i försändelseuppföljningssystemet.

 

Mottagning

Posti kontaktar adressaten inom 1–2 vardagar från att
försändelsen postats och avtalar om utdelningsdagen och ett tidsintervall för utdelning.
I de större städerna kan utdelningen ske fram till kl. 21.00. I övriga områden delas försändelserna ut före kl. 14.00 eller
före kl. 17.00. Postnummerspecifika utdelningstider kan kontrolleras i leveranstidsförfrågan på Postis webbplats eller hos kundtjänsten. I tjänsten ingår ett utdelningsförsök.
Om adressaten inte kan nås vid avtalad utdelningstid, lämnas ett kort med begäran om att adressaten ska ta kontakt.
Paket levereras inne i adressatens lokal, intill ytterdörren.

Prissättning

Priset baserar sig på vikten och eventuella tilläggstjänster.

Om paketets mått överskrider 100 cm x 60 cm x 60 cm, prissätts det som en Stor försändelse.

 

Betalningssätt

Kontant.

Leveransvillkor

Leveransvillkor

Grunder för ersättning av postförsändelser och maximiersättningsbelopp

Förvaring

Om adressaten inte anträffas på utdelningsrundan, förvaras försändelsen två hela kalenderveckor utöver ankomstveckan*. Därefter returneras försändelsen till avsändaren på avsändarens bekostnad.

*Från och med 4.4.2016 är förvaringstid 14 dygn.

 

Innehållsbegränsningar

När du skickar pengar, värdeföremål, värdepapper, annat värdefullt eller bräckligt gods, informera Postens personal om detta eller begär närmare information av kundtjänsten. Så försäkrar du dig om rätt tjänst för din försändelse.

Annat att beakta

I tjänsten ingår att namnuppgiften från mottagningskvittering sparas i uppföljningssystemet (med undantag av landskapet Åland).

 

Prisuppgifter

Sändnings­instruktioner

Tilläggstjänst