Postpaket

Postpaket kan du skicka nästan varifrån som helst vart som helst i Finland. Du kan välja avhämtningsstället enligt adressatens önskemål.
 

Grundläggande produktinformation
Transporttid

Posti levererar Postpaket för avhämtning till Postis Avhämtningsställe inom den tid som anges i leveransförfrågan på
de flesta transportsträckor den första vardagen efter inlämningsdagen och i annat fall senast den tredje vardagen
efter inlämningsdagen.

Maximivikt

35 kg.

Maximimått

100  x 60  x 60 cm.

Minimimått

25 x 15  x 3 cm.

Märkning och koder

Adresskortet, på vilket man även antecknar tilläggstjänsterna, finns att få på posten.

När Postpaket sckickas till ett valfritt avhämtningställe (till ex. Paketautomat) behövs paketaddreskort inte. Adressatens namn och mobiltelefonnummer och avsändarens namn och address ska skrivas på  försändelsen.

Du kan beställa och betala postpaket på nätet och lämna in paketet i posten för leverans.

 

Sändning

Lämnas in på posten.

Försändelseuppföljning

Försändelserna kan följas upp utifrån försändelsekoden.

Uppgifterna om utlämning/utdelningsförsök finns i försändelseuppföljningssystemet.

Mottagning

Försändelsen hämtas på posten eller paketautomaten.  Försändelsen utlämnas mot kvittering på posten. Mottagaren ska vara beredd på att legitimera sig.

Prissättning

Priset baserar sig på vikten och eventuella tilläggstjänster.

Betalningssätt

Kontant.

Leveransvillkor

Leveransvillkor

Grunder för ersättning av postförsändelser och maximiersättningsbelopp

Förvaring

Försändelsen förvaras på posten i 14 dygn, varefter försändelsen returneras till avsändaren på avsändarens bekostnad. Adressaten erhåller endast en ankomstavi.

I Postis paketautomater förvaras försändelsen i sju dagar.

 

Innehållsbegränsningar

När du skickar pengar, värdeföremål, värdepapper, annat värdefullt eller bräckligt gods, informera Postens personal om detta eller begär närmare information av kundtjänsten. Så försäkrar du dig om rätt tjänst för din försändelse.