Utrikes brevtjänster

Utrikes brev

Priority är en förmånlig grundtjänst som lämpar sig för brev som ska vara effektiva och förmånliga.

Landsuppgifter

Kontrollera sändningarnas leveranstider samt storleks- och viktbegränsningar på landspecifika sidorna.

Se landsuppgiffter