Kundretur

Försändelser som retuneras

Uppgifter om returvillkoren anges i leveransvillkoren för varje webbutik. Vid beställning lönar det sig att kontrollera på vilka villkor produkten kan returneras. 

Posti erbjuder sina företagskunder produkten Kundretur som gör det möjligt att returnera försändelser på samma villkor som tidigare. Detta betyder att ett paket som ska returneras kan lämnas in för transport hos Posti antingen i en brevlåda eller ett postkontor så att näthandlaren står för avgiften. Om försäljaren av produkten erbjuder Postis Kundretur-försändelse, får du alltid ett kvitto när du lämnar in en kundretur på posten. Förutom adress ska du skriva "Kundretur" och även mottagarens avtalsnummer på returkuvertet eller -paketet. I fortsättning ska butiken alltid meddelas om återkallelse av köp. Att låta bli att hämta ut paketet räcker inte till för att köpet ska återkallas.

Webbutiker behöver inte längre stå för returkostnaden

Konsumentskyddslagen som trädde i kraft den 13 juni 2014 ändrade reglerna för returnering av försändelser som beställs från webbutiker. Tidigare skulle handlaren alltid betala kostnaderna för retur av försändelser och kunderna kunde lämna in försändelserna för transport hos Posti kostnadsfritt. Från och med den 13 juni 2014 behöver webbutikerna inte längre stå för returkostnaderna.

Returnering av brev

Om försändelsen som returneras väger mindre än 2 kg (brev), kan du lämna den i en brevlåda (endast försändelser som är tunnare än 3 cm) med beteckningen "KUNDRETUR" eller "RETUR". Skriv på försändelsen mottagarens avtalsnummer, om du känner till det. Lämna in försändelsen på posten, om du vill ha ett kvitto på returneringen.

Maximimåtten för kundretur per brev är de samma som för maxibrev:

  • längd + bredd + tjocklek högst 900 mm, största längd dock högst 600 mm
  • längd på rörformad försändelse + dubbel diameter högst 1 040 mm, längd högst 900 mm.

Returnering av paket

Om en försändelse som ska returneras väger över 2 kg (paket), lämna in den på posten och fyll i Kundretur 14-adresskortet. Du får en del av kortet som kvitto. I vissa fallhar den ursprungliga avsändaren redan försett försändelsen med ett adresskort.

 

Returnering via paketautomat

Du kan returnera ett paket som hämtats ut från en paketautomat inom 14 dygn efter att försändelsen hämtats. Du kan returnera försändelsen till vilken som helst paketautomat med samma kod som du hämtade den med. Du kan även returnera försändelsen till vilket som helst postkontor. Om returtiden för paketet har gått ut och du vill returnera paketet, kontakta det företag du beställt paketet ifrån.

Paket som inte hämtas ut returneras till avsändaren

Förvaringstiden för paket som levererats till paketautomater är 7 dygn. Förvaringstiden för paketförsändelser som levererats till Postis butiker är ankomstveckan och två (2) hela kalenderveckor. Om försändelsen inte hämtas ut, returneras den efter förvaringstiden till avsändaren utifrån de avsändaruppgifter som anges på försändelsen.