Postens utdelning och postnummer

Postens grundutdelning sker på arbetsdagar (må-fr). Posten delar ut alla brev och tidningar som är högst 25 x 40 x 3 cm stora och väger högst 2 kg samt ankomstavier om försändelser som inte lämpar sig för grundutdelningen.

Villkoren för grundutdelning finns i bilagan Utdelningstjänster i Posti Ab:s allmänna villkor. Postens utdelning regleras genom postlagen, och Kommunikationsverket övervakar att lagen iakttas.

Se även

Skriv ut en läkarutlåtande för postutdelning som grundar sig på rörelsehinder.