Postens utdelning och postnummer

Postens grundutdelning sker på arbetsdagar (må-fr). Posten delar ut alla brev och tidningar som är högst 25 x 40 x 3 cm stora och väger högst 2 kg samt ankomstavier om försändelser som inte lämpar sig för grundutdelningen.

Villkoren för grundutdelning finns i bilagan Utdelningstjänster i Posti Ab:s allmänna villkor. Postens utdelning regleras genom postlagen, och Kommunikationsverket övervakar att lagen iakttas.

Avgiftsbelagda tilläggstjänster

Hemkörning: För att beställa hemkörning behöver man försändelsebeteckningen som finns på ankomstavin. Beställningar ingås via kundtjänsten.

Närpostlåda till hemadressen: Grundutdelning som avviker från Postens utdelningsplan till postinkast, postlåda eller annat ställe. Tjänsten förutsätter ett avtal. Tjänsteavtalet kan ingås med en enskild postmottagare i ett enfamiljshus eller bostadsaktiebolag för alla postmottagare i bolaget.

Närpostlåda till stugan: när posten delas ut på någon annan adress än den ordinarie adressen. Läs mera.

Avgiftsbelagd utdelning: tidning utdelas tidningar som kunden prenumererat och som hör till tidigutdelningen till en plats som avviker från den utdelningsplats som ingår i tidningens prenumerationspris. Tidningen delas ut till en plats som avtalas med kunden, antingen till tidningens prenumerationsadress eller nära den. Avtal om tjänsten ingås via kundtjänsten. Tjänsteavtalet kan ingås med en enskild postmottagare eller ett husbolag så att det gäller alla postmottagare i husbolaget. Läs mera.