Närpostlåda

Tjänsten Närpostlåda ger dig en möjlighet att få din post utdelad på önskat ställe vid slutpunkten. Via denna tjänst kan exempelvis egnahemshushåll få sin post utdelad i dörrens postinkast. Även bostadsaktiebolag eller boende i bostadsaktiebolag kan avtala separat om postutdelningen.

Närpostlåda till hemadressen

  • Serviceavgift, se prislista (pdf)
  • Med tjänsten Närpostlåda kan du styra utdelningen av dagspost. Dagstidningar som delas ut i tidigutdelningen utdelas inte utan separat avtal till en Närpostlåda.
  • Varje lösning avtalas separat med kunden. Vi prissätter tjänsten från fall till fall efter längden på postutdelarens avvikelse från den normala rutten.
  • Tjänsten kan gälla en enstaka postmottagare som bor i ett egnahemshus eller ett bostadsbolag eller bostadsbolagets alla postmottagare.
  • Om du vill ingå ett gemensamt tjänsteavtal för hela husbolaget, se närmare information på våra företagssidor om beställning av tjänsten Närpostlåda till bostadsbolag.

Närpostlåda till bostadsbolag

Närpostlåda till stugan

Vore det kanske dags att förkorta sträckan till postlådan vid sommarstugan? Genom tjänsten Närpostlåda kan du avtala om utdelning av posten precis enligt dina behov.

Annat att beakta

  • Prissättningen av tjänsten baserar sig på att utdelaren måste stanna en extra gång eller en ruttavvikelse. Tjänsten är tillgänglig för en avvikelse på högst två kilometer. Priset består av en öppningsavgift och priset för tjänsten.
  • Du kommer väl ihåg när du beställer tjänsten Närpostlåda till stugan att du samtidigt beställer en tidsbestämd eftersändning av post, med vilken du kan eftersända den post som adresseras till din hemadress vidare till din semesteradress.
  • Även om du bara eftersänder en dagstidning till din semesteradress, beställ tjänsten Närpostlåda till stugan, om postlåda har placerats på en avvikande plats.

Beställning av tjänsten

Begär offert för tjänsten. När du godkänner vår offert är det samtidigt en beställning av tjänsten.

Ange i offertbegäran den adress dit du beställer tjänsten, samt postlådans placering. Vi handlägger offerten i den lokala postutdelningen och kontaktar dig eventuellt i anknytning till postlådans placering och inledandet av tjänsten. Begär offerten i god tid! Då får du tjänsten när du önskar den.

Beställ tjänsten