Kontaktinformation

Om du behöver hjälp att att använda vår tjänster och hittar inte svar på vår hemsida, kan du även kontakta vär kundtjänst. Om du har frågor som gäller transporten av en försändelse använd Försändelseuppföljning.

Se också Vanliga frågor

Kontaktuppgifter för huvudkontor

Posti Group Ab: se  posti.com.

Samtalets pris

  • pris för telefonnummer som börjar med 0200 lna/lna eller mobiltelefon: msl/msl.
  • pris för telefonnummer som börjar med 020- och 01080 från trådabonnemang 8,35 snt/samtal + 16,69 snt /min (inkl. moms. 24 %), från mobiltelefån 8,35 snt/samtal + 17,17 snt/min (inkl. moms. 24 %). Det kostar att köa.

Registrering av telefonsamtal och meddelanden

Då en affärstransaktion eller tjänst kräver det, registrerar Itella Abp telefonsamtal och meddelanden för att kunna försäkra sig om samtalets eller meddelandets innehåll. Registreringarna används för att trygga kundens och Itella Abp:s rättigheter och rättsskydd. Registreringarna kan också utnyttjas vid intern personalutbildning i syfte att utveckla och förbättra kvaliteten på kundservicen. Registreringarna används inte för andra ändamål och överlämnas till utomstående endast med stöd av lag.