Postförskott

Grundläggande produktinformation
Adressländer

Inrikes.

Märkning och koder

Försändelsen förses med ett adresskort för postförskottsbrev med specificerande uppföljningskod.

Sändning

Försändelser med tilläggstjänsten postförskott lämnas in för transport på posten, postterminal eller terminal. Posten kan även hämta försändelserna hos avsändaren som en avgiftsbelagd tjänst.

Försändelseuppföljning

Kunden kan följa upp transporten av försändelsen i försändelseuppföljningen med hjälp av streckkoden eller genom att ringa kundtjänsten

Om man använder referensnummer, visas det på betalninguppgifterna. När referensnumret inte används, förmedlas betalarens namn i betalningsrörelsen.

Mottagning

Adressaten aviseras om en postförskottsförsändelse med försändelsens adresskort, som lösgörs från försändelsen.

Försändelser med tilläggstjänsten postförskott ges ut till adressaten eller adressatens ombud mot kvittering när försändelsens förskottssumma har betalats.

Prissättning

Försändelsespecifik tilläggsavgift som debiteras utöver transportavgiften.

Betalningssätt

Frimärken.

Leveransvillkor

Leveransvillkor

Förvaring

Försändelser som inte har kunnat överlämnas till mottagaren förvaras på verksamhetsstället i 14 dygn. I ankomstavin ges information om inom vilken tid försändelsen kan hämtas på verksamhetsstället. Endast en ankomstavi skickas.

Vidaresändning från ett verksamhetsställe till ett annat förlänger inte den sammanlagda förvaringstiden på de olika verksamhetsställena.

 

Innehållsbegränsningar

Posten svarar för försändelser som innehåller pengar, värdepapper eller annat värdefullt endast när de skickas som assurerad försändelse.

Annat att beakta

Tjänsten Postförskott helt enligt SEPA

Det är obligatoriskt att använda IBAN-kontonumren och BIC-koderna.

Koppla mig till följande produkter