Överlämning till adressaten personligen

Med tilläggstjänsten kan överlämningen av en försändelse begränsas till den fysiska person som angetts som adressat. Då överlämnas inte försändelsen med fullmakt. En försändelse som adresserats till ett företag eller samfund kan inte begränsas med tilläggstjänsten.

Grundläggande produktinformation
Adressländer

Inrikes och till vissa andra länder, se de landspecifika uppgifterna.

Märkning och koder

Inrikes: I det försändelsespecifika adresskortet som fästs på Rekommenderat brev, Brev med mottagningsbevis och Assurerad försändelse väljs Överlämning till adressaten personligen genom att kryssa för överlämningsvillkoret.

Utrikes: Möjligheter och anteckningssätt ska kontrolleras i de landspecifika uppgifterna.

Mottagning

Med tilläggstjänsten kan överlämningen av en försändelse begränsas till den fysiska person som angetts
som adressat.

En försändelse som adresserats till ett företag eller samfund kan inte begränsas med tilläggstjänsten

Prissättning

Tilläggstjänsten är avgiftsbelagd i hemlandet. Pris förutom försändelsespecifikt porto.