Tilläggstjänster

Pengar, värdepapper och andra värdeföremål får endast skickas som assurerade försändelser.

Rekommenderat brev, Brev med mottagningsbevis, Assurerad försändelse kan i regel hämtas på servicestället den andra och senast den tredje arbetsdagen efter inlämningsdagen.

Rekommenderat brev

är rätt val när du behöver ett kvitto på att försändelsen har postats. Försändelsen överlämnas mot kvittering till adressaten eller till en person som har fullmakt från adressaten.

Assurerad försändelse

Försändelser som innehåller pengar, värdepapper, ädelmetaller eller andra värdeföremål ska alltid skickas som assurerade försändelser.

Brev med mottagningsbevis

är en praktisk tjänst när du behöver ett kvitto på att försändelsen har postats. Försändelsen överlämnas mot kvittering till adressaten eller till en person som har fullmakt från adressaten.

Postförskott

Använd postförskott om du vill säkerställa att adressaten betalar för försändelsen innan den överlämnas till adressaten.

Lördagsutdelning

Expressbrev med tilläggstjänsten delas ut även på helgfria lördagar i separat fastställda områden.

Kontroll av identiteten

Styrka identitet ja godkända identitetshandlingar.