Mottagningsbevis

Man kan använda brev med mottagningsbevis då man behöver ett kvitto på att försändelsen avsänts. Försändelsen överlämnas mot kvittering till adressaten eller adressatens ombud.

Avsändaren får ett intyg över att försändelsen getts ut till adressaten eller adressatens ombud. I de flesta länder undertecknas intyget av både adressaten och utlämnaren, i vissa länder enbart av utlämnaren.

Grundläggande produktinformation
Adressländer

Inrikes som brev med mottagningsbevis. Utrikes i anslutning till rekommenderat eller assurerat brev.

Transporttid

Inrikes:
 Ett brev med mottagningsbevis kan i regel hämtas på servicestället den andra och senast den tredje arbetsdagen efter inlämningsdagen.

Utrikes:
Se transporttiderna för assurerade eller rekommenderade försändelser.

Maximivikt

Inrikes:
2 kg.

Utrikes:
Se viktbegränsningar för assurerade eller rekommenderade försändelser.

Maximimått

Inrikes:
250 mm x 400 mm x 30 mm

Utrikes:
Se maximimåtten för assurerade eller rekommenderade försändelser.

Märkning och koder

Försändelsen förses med ett adresskort för brev med mottagningsbevis. Adresskortet har en uppföljningsstreckkod som specificerar försändelsen.

Sändning

Lämnas till transport på posten, postterminal eller terminal, inte i brevlåda.

Försändelseuppföljning

Kunden kan följa upp transporten av försändelsen med uppföljningsstreckkoden som finns på försändelsen eller dess adresskort på Postens webbsidor i tjänsten försändelseuppföljning eller genom att ringa kundtjänsten.  

Mottagning

Endast inrikes:
Adressaten aviseras med ankomstavi när brevet med mottagningsbevis finns på adressposten.

Försändelsen utlämnas på posten till adressaten eller adressatens ombud mot kvittering. Om avsändaren har begränsat kvitteringsrätten så att försändelsen endast får utlämnas till adressaten, utlämnas försändelsen inte mot fullmakt.

Läs mer om anteckning av adressaten.

Prissättning

Priset på brev med mottagningsbevis baserar sig på försändelsens vikt.

Betalningssätt

Frimärke.

Leveransvillkor

Leveransvillkor

Förvaring

Endast inrikes:
Försändelser som inte har kunnat överlämnas till mottagaren förvaras på verksamhetsstället två (2) hela kalenderveckor utöver ankomstveckan *. I ankomstavin ges information om inom vilken tid försändelsen kan hämtas på verksamhetsstället. Endast en ankomstavi skickas.

Vidaresändning från ett verksamhetsställe till ett annat förlänger inte den sammanlagda förvaringstiden på de olika verksamhetsställena.

*Från och med 4.4.2016 är förvaringstiden 14 dygn.

Innehållsbegränsningar

Posten svarar för försändelser som innehåller pengar, värdepapper eller annat värdefullt endast när de skickas som assurerad försändelse.