Assurerad försändelse

Endast i assurerade försändelser kan du skicka pengar, värdepapper, smycken och andra värdeföremål. Säkerhets-
behandlingen försäkrar försändelsen och assuransen ersätter eventuella skador upp till assuransvärdet.

Grundläggande produktinformation
Adressländer

Inrikes och till vissa andra länder, se de landspecifika uppgifterna.

Till vissa länder är det helt förbjudet att skicka pengar eller värdeföremål per post.

Transporttid

Inrikes:
Assurerade försändelser kan i regel hämtas på servicestället den andra och senast den tredje arbetsdagen
efter inlämningsdagen.

Utrikes:

  • Norden 2-3 arbetsdagar
  • övriga Europa 3-5 arbetsdagar
  • övriga världen 4-10 arbetsdagar.

Assurerade brev till utlandet transporteras med hastigheten för Priority-brev.

Tiden för eventuell tullhantering ingår inte i bedömningen av transporttiden.

Maximivikt

Inrikes:
10 kg

Utrikes:
2 kg.

Maximimått

Inrikes:
1 000 x 600  x 600 mm.

Utrikes:
Längd + bredd + tjocklek 900 mm, längden dock högst 600 mm.
Rörformad försändelse: längd + dubbel diameter högst 1 040 mm, längden dock högst 900 mm.

Minimimått

Inrikes:
90 x 140 mm.

Utrikes:
90  x 140 mm
Minimilängd i rörform: 100 mm, längd + dubbel diameter minst 170 mm.

Märkning och koder

Inrikes:
Försändelsen förses med ett adresskort för assurerad försändelse.

Utrikes:
En "insured"-streckkodsetikett fästs på försändelsen.

Sändning

Assurerade försändelser lämnas in till transport på posten, postterminal eller terminal.

Utrikes:
Fönsterkuvert godkänns inte som emballage for assurerat brev. Försändelsen skall packas tättslutande och förses med försegling, antingen med tejp med upprepade figurer över alla fogar eller med vax-, bly- eller lackförsegling, försedda med avsändarens märke eller symbol, så att försändelsens innehåll inte kan röras utan att uppenbara spår lämnas på emballaget. Som innerförpackning skall hård trä-, metall eller plastlåda användas.

Försändelseuppföljning

Kunden kan följa upp transporten av försändelsen med uppföljningsstreckkoden som finns på försändelsen eller dess adresskort på försändelseuppföljningen eller genom att ringa  kundtjänsten.

Utomlands fungerar uppföljningen i Belgien, Danmark, Estland, Irland, Island, Luxemburg, Portugal,  Sverige och Schweiz.

Mottagning

Endast inrikes:
Adressaten aviseras med ankomstavi när den assurerade försändelsen finns på adressposten.

Försändelsen utlämnas på posten till adressaten eller adressatens ombud mot kvittering. Om avsändaren har begränsat kvitteringsrätten så att försändelsen endast får utlämnas till adressaten, utlämnas försändelsen inte mot fullmakt.

Läs mer om anteckning av adressaten.

Prissättning

Priset påverkas av vikt och tillägstjänster som används.

Betalningssätt

Frimärke.

Leveransvillkor

Leveransvillkor

Förvaring

Endast inrikes:
Försändelser som inte har kunnat överlämnas till mottagaren förvaras på verksamhetsstället två (2) hela kalenderveckor utöver ankomstveckan*. I ankomstavin ges information om inom vilken tid försändelsen kan hämtas på verksamhetsstället. Endast en ankomstavi skickas.

Vidaresändning från ett verksamhetsställe till ett annat förlänger inte den sammanlagda förvaringstiden på de olika verksamhetsställena.

*Från och med 4.4.2016 är förvaringstiden 14 dygn.