Ett äkta postkort är minnesvärt

Ett kort är ett enkelt och förmånligt sätt att komma ihåg nära och kära.  Gläd din vän med ett kort.

Grundläggande produktinformation
Adressländer

Över hela världen.

Transporttid

Enskilda brev kan skickas som förmånliga 2:a klass brev som kommer fram till adressaten i övermorgon, eller som 1:a klass brev som kommer fram i morgon.

Kort som skickas som 1 klass post delas i regel ut till adressaterna följande arbetsdag efter postningen, och kort som skickats som 2 klass post i regel den andra arbetsdagen efter postningen

Maximivikt

50 g

Maximimått

250 mm x 353 mm.

Minimimått

90 mm x 140 mm.

Märkning och koder

Upptill på 1:a klass brevs adressida antecknas beteckningen "1", skriva "Priority" eller fästas en blå Priority-etikett.  På 2:a klass brev behövs inga separata märkningar.

Sändning

Såväl 1:a som 2:a klass brev kan lämnas i en brevlåda eller på posten.

  • På postningsställen med två brevlådor ska 2:a klass brev lämnas i den gula brevlådan och 1:a klass brev i den blåa.
  • På postningsställen med enbart en gul brevlåda ska såväl 1:a som 2:a klass brev lämnas i den gula brevlådan.
Mottagning

Postkort delas ut till adressatens adress.

Betalningssätt

Frimärke.

Annat att beakta

I adressfältet skall det endast finnas namn- och adressuppgifter, inte t.ex. reklam. Kundnummer eller andra liknande identifikationsuppgifter ska antecknas ovanför adressatens namn.

Finländarna är först i världen med att få sin post utdelad på ett koldioxidneutralt sätt. Utdelningen är koldioxidneutral från och med februari. Alla brev, tidningar och paket och all direktreklam som Posten delar ut blir koldioxidneutrala. Produkterna är automatiskt koldioxidneutrala, och kunderna betalar ingen tilläggsavgift för egenskapen.

Prisuppgifter