Julhälsning

En julhälsning värmer

Med en julhälsning kommer du ihåg nära och kära, släkt och vänner både nära och längre bort. En liten gest som värmer – en gång om året. Kom ihåg dina vänner och bekanta med en varm julhälsning.

Grundläggande produktinformation
Adressländer

Inrikes.

Transporttid

Julhälsningar som är försedda med rätt adress och lämnas in senast den sista postningsdagen delas ut till adressaterna före jul. Den sista postningsdagen för julhälsningar meddelas årligen.

 

Maximivikt

50 g.

Maximimått

250  x 353  x 30 mm.

Minimimått

90  x 140 mm.

Märkning och koder

Fixvärdemärke för julhälsningar gäller som porto för julhälsningar upp till 50 gram i Finland (inte på Åland). Priset på Julhälsningen och den sista inlämningsdagen meddelas årligen. Julhälsningar som skickas inom utsatt tid levereras till mottagarna före jul. Priset på Julhälsningen är 0,90 € ( året 2016).

Sändning

Julhälsningar kan läggas i brevlåda, lämnas in på posten eller på en separat insamlingsplats för julhälsningar före utsatt tid.

Julhälsningar kan också postas med postningskuvertet för julhälsningar, som delas ut till varje hushåll före jul.

Mottagning

Julhälsningen delas ut till adressatens adress.

Prissättning

Julhälsningens porto och leveransvillkor fastställs separat varje år. Julhälsningens porto är lägre än för ett normalt brev eller kort.

Betalningssätt

Julfrimärke enligt prislistan.

Leveransvillkor

Julhälsningens leveransvillkor.