Internationellt Priority-brev

Priority är en förmånlig grundtjänst som lämpar sig för brev som ska vara effektiva och förmånliga. Priority-brev levereras över hela världen. De transporteras alltid med snabba förbindelser, i regel per flyg.

Grundläggande produktinformation
Adressländer

Samtliga länder.

Transporttid

Uppskattade leveranstider baserade på undersökningar:

  • Norden och Centraleuropa 2-5 arbetsdagar
  • Övriga Europa 3-6 arbetsdagar.
  • Övriga världen: stora städer 4-10 arbetsdagar, övriga destinationer: ingen uppskattning.

Tiden för eventuell tullhantering ingår inte i bedömningen av transporttiden.

Maximimått

250 mm x 353 mm x 20 mm.
För prissättning av större försändelser, se Maxibrev eller paket.

Minimimått

90 mm x 140 mm.

Märkning och koder

En blå Priority-etikett eller ordet "Priority" skrivet, tryckt eller stämplat på kuvertet.

Sändning

Kan läggas i en blå brevlåda eller lämnas in på posten. På postiningsställen med enbart en gul brevlåda ska såväl 1 och 2 klass brev lämnas i den gula brevlådan.

Brev som innehåller gods och skickas till EU-länder behöver inte en separat tulldeklaration.

På försändelser adresserade till länder utanför EU samt till specialområden utanför EU:s moms- och accisområde används den lilla tulldeklarationen  CN 22. Om försändelsens värde överskrider 300 euro, bifogas dessutom ett nödvändigt antal stora tulldeklarationer CN 23, som är ifyllda på ett språk som förstås i destinationslandet.

 

Mottagning

Delas ut i grundutdelningen utan kvittering.

Prissättning

Prissättning enligt viktsteg. Det lägsta viktsteget (högst 20 g) 1,30 € 

Betalningssätt

Frimärke.

Leveransvillkor

Leveransvillkor

Förvaring

Om försändelsen inte kan levereras, lämnas en ankomstavi. Förvaringstiden på postkontoret, Poste restante eller i postbox varierar beroende på adressland från 2 veckor till 2 månader.

Obeställbara försändelser returneras till avsändaren. Orsaken till obeställbarhet antecknas på försändelsens omslag.

Innehållsbegränsningar

Pengar, värdepapper, värdeföremål och betalmedel samt ädelstenar, smycken och ädelmetaller, liksom särskilt värdefulla föremål skall skickas som assurerat brev.
Redan lite mera värdefullt gods bör skickas som paket eller rekommenderat brev.

Annat att beakta

Ingen ersättning utbetalas vid försvinnande, skada eller dröjsmål.

Prisuppgifter

Sändnings­instruktioner