Internationellt Maxibrev

I ett Maxibrev kan du behändigt sända utomlands sådana dokument, föremål, varor eller trycksaker som inte ryms i ett brev av normal storlek. Beroende på hur brådskande försändelsen är, kan Maxibrev skickas som ett snabbt Priority-Maxibrev eller ett mindre brådskande Economy-Maxibrev. Försändelserna har samma anteckningar, postningsvillkor och transporthastigheter som Priority- och Economy-brev.

Grundläggande produktinformation
Adressländer

Samtliga länder.

Transporttid

Landspecifika uppgifter

Maximivikt

2 kg.

Maximimått

Längd + bredd + tjocklek 900 mm, längden dock högst 600 mm, eller i form av ett rör, längd + dubbel diameter högst 1 040 mm, längden dock högst 900 mm.

Minimimått


Om någon av bredd-, längd- eller tjockleksdimensionerna överskrider storleken  250 mm x 400 mm x 30 mm

 eller i rörform längd minst 100 mm, längd + dubbel diameter minst 170 mm.

Sändning

Försändelserna lämnas in på posten, de får inte läggas i brevlåda.

Till EU-länder behövs ingen separat tulldeklaration.

På postförsändelser adresserade till länder utanför EU samt till specialområden utanför EU:s moms- och accisområde används den lilla tulldeklarationen CN 22. Om försändelsens värde överskrider 300 €, bifogas ett nödvändigt antal stora tulldeklarationer CN 23 som är ifyllda på ett språk som förstås i destinationslandet.

Mottagning

Beroende på adresslandet delas Maxibrev ut till adressaten i grundutdelningen utan kvittering, alternativt lämnas en ankomstavi och försändelsen kan hämtas på det lokala postkontoret.

Betalningssätt

Frimärke.

Leveransvillkor

Leveransvillkor

Förvaring

Om försändelsen inte kan levereras, lämnas en ankomstavi. Förvaringstiden på postkontoret, Poste restante eller i postbox varierar beroende på adressland från 2 veckor till 2 månader.

Obeställbara försändelser returneras till avsändaren. Orsaken till obeställbarhet antecknas på försändelsens omslag.

Innehållsbegränsningar

Pengar, värdepapper, värdeföremål och betalmedel samt ädelstenar, smycken och ädelmetaller, liksom särskilt värdefulla föremål skall skickas som assurerat brev.
Redan lite mera värdefullt gods bör skickas som paket eller rekommenderat brev.
Försändelsen får inte innehålla:

  • Ämnen som klassas som farliga
  • Ämnen och produkter som är förbjudna av Världspostföreningen eller förbjudna i flygtransport av IATA
  • Produkter som är förbjudna i Postens allmänna leveransvillkor
  • Landspecifikt förbjudna produkter.

Förbjudna försändelser

Annat att beakta

Ingen ersättning utbetalas vid försvinnande, skada eller dröjsmål.

Prisuppgifter

Sändnings­instruktioner