Exprès-brev

Expressbrevet är en förmånlig brevtjänst för dokument- och smågodsförsändelser. I många länder levereras Expressbrevet till adressaten i en särskild expressutdelning.

Grundläggande produktinformation
Adressländer

Utomlands, till nästan alla länder. Se Landsuppgifter.

Transporttid
 • Norden 2-3 arbetsdagar
 • övriga Europa 2-5 arbetsdagar
 • övriga världen 3-8 arbetsdagar

Tiden för eventuell tullhantering ingår inte i bedömningen av transporttiden.

Maximivikt

2 kg.

Maximimått

Längd + bredd + tjocklek 900 mm, längden dock högst 600 mm

I rörform: längd + dubbel diameter 1 040 mm, längden dock högst 900 mm.

Minimimått

90 mm x 140 mm.

Minimilängd i rörform: 100 mm, längd + dubbel diameter minst 170 mm.

Märkning och koder

Exprès-streckkodsetikett.

Sändning

Inlämning på posten eller hämtning med avgiftsbelagd hämtningstjänst.

Försändelseuppföljning

Uppföljning till följande länder:

 • Belgien
 • Brasilien
 • Danmark
 • Frankrike
 • Irland
 • Island
 • Kanada
 • Luxemburg
 • Nederländerna
 • Portugal
 • Schweiz
 • Spanien
 • Sverige
 • Tyskland
Mottagning

Delas ut utan kvittering av adressaten.

Prissättning

Frimärke.

Leveransvillkor

Leveransvillkor

Grunder för ersättning av postförsändelser och maximiersättningsbelopp

Förvaring

Förvaras i Finland tre hela kalenderveckor utöver ankomstveckan. Förvaringstiderna utomlands varierar.

Innehållsbegränsningar

Inte pengar eller värdeföremål.