Internationellt Economy-brev

Tjänsten Economy är alternativet när man vill ha den förmånligaste transporten och brevet inte är brådskande. Economy-brev kan även skickas bara ett åt gången (ingen minimibegränsning). Försändelserna transporteras till adressländerna i regel med yttransport.

Grundläggande produktinformation
Adressländer

Samtliga länder.

Transporttid

Uppskattade leveranstider baserade på undersökningar:

  • Norden 7-14 arbetsdagar.
  • Övriga Europa 8-16 arbetsdagar.
  • Övriga världen: stora städer från 12 arbetsdagar, övriga destinationer: ingen uppskattning.

Tiden för eventuell tullhantering ingår inte i bedömningen av transporttiden.

Maximivikt

2 kg.

Maximimått

250 mm x 353 mm x 20 mm;
större försändelser prissätts som Maxibrev eller paket.

Minimimått

90 mm x 140 mm.

Märkning och koder

En grön Economy-etikett eller ordet "Economy" skrivet, tryckt eller stämplat på kuvertet.

Sändning

Kan lämnas in på posten eller i en gul brevlåda.

Brev som innehåller gods och skickas till EU-länder behöver inte en separat tulldeklaration.

På försändelser adresserade till länder utanför EU samt till specialområden utanför EU:s moms- och accisområde används den lilla tulldeklarationen CN 22. Om försändelsens värde överskrider 300 €, bifogas dessutom ett nödvändigt antal stora tulldeklarationer CN 23 som är ifyllda på ett språk som förstås i destinationslandet.

Försändelseuppföljning

Ingen försändelseuppföljning.

Mottagning

Delas ut i grundutdelningen utan kvittering.

Prissättning

Prissättning enligt viktsteg.

Betalningssätt

Frimärke.

Leveransvillkor

Leveransvillkor

Förvaring

Om försändelsen inte kan levereras, lämnas en ankomstavi. Förvaringstiden på postkontoret, Poste restante eller i postbox varierar beroende på adressland från 2 veckor till 2 månader.

Obeställbara försändelser returneras till avsändaren. Orsaken till obeställbarhet antecknas på försändelsens omslag.

 

Innehållsbegränsningar

Pengar, värdepapper, värdeföremål och betalmedel samt ädelstenar, smycken och ädelmetaller skall skickas som assurerat brev.
Redan lite mera värdefullt gods bör skickas som paket eller rekommenderat brev.

 

Annat att beakta

Ingen ersättning utbetalas vid försvinnande, skada eller dröjsmål.

 

Prisuppgifter

Sändnings­instruktioner