Internationella tjänster

Posten erbjuder många smidiga tjänster för sändning av hälsningar och smågods till utlandet. Kom ihåg att försändelsen måste kunna transporteras med flyg och att den inte får innehålla några farliga ämnen.

Personliga meddelanden

Det finns olika flexibla och förmånliga tjänster för personliga meddelanden och hälsningar, även till utlandet.

Värdeförsändelser

Observera att försändelser som innehåller pengar, värdepapper, ädelmetaller eller andra värdeföremål alltid ska skickas som assurerade försändelser.

Stort brev

Som Maxibrev kan du enkelt skicka dokument, föremål, smågods eller trycksaker som inte ryms i ett vanligt brev till utlandet.

Brådskande försändelser

Exprès-brevet är en förmånlig brevtjänst för brådskande dokument och smågods-försändelser.