Personligt frimärke

Personliga frimärken görs med bilder som du själv valt. Det är unikt, individuellt och
gör att ditt meddelande uppmärksammas.


Planera ett personligt frimärke, som sätter en personlig prägel på din hälsning – eller ge dina frimärken som present!

Läs mer och beställ

Grundläggande produktinformation
Transporttid

1 klass försändelser är i regel framme följande arbetsdag efter postningsdagen.

2 klass försändelser är i regel framme andra arbetsdag efter postningsdagen.

Maximivikt

50 g

Maximimått

250 mm x 400 mm

Minimimått

90 mm x 130 mm

Sändning

Brev kan lämnas i en brevlåda eller på posten.

Mottagning

Delas ut till mottagarens adress.

Prissättning

Ett ark med Personliga frimärken innehåller 10 frimärken.

Priset för 1kl personligt frimärke är 20,00€/ark (2,00€/frimärke).

Priset för 2kl personligt frimärke är 19,00€/ark (1,90€/frimärke).

Betalningssätt

Du kan betala Personligt frimärken tryggt i din nätbank eller med kreditkort.

De Personliga frimärken du beställer levereras per post till den leveransadress du uppger.

Leveransvillkor

Säkerställ att du har rätt att använda bilderna och kom också ihåg att följa god sed. Mer information i produktvillkoren (pdf).

Innehållsbegränsningar

Godkännande av bild för publicering

Posti Ab kan förkasta en bild om den inte uppfyller kraven för personligt frimärken. Kunden får ett meddelande per e-post om en bild förkastas. Du kan byta bild på din beställning, och din beställning skickas för utskrift när den nya bilden har godkänts. Obs! Betala inte din beställning på nytt i samband med ett byte av bild!

Viktigt att observera i anslutning till materialet

En beställning förkastas om materialet innehåller exempelvis (förteckningen är inte heltäckande):

 • En bild eller ett namn på en person, om personen inte har gett sitt samtycke
 • Upphovsrättsskyddat material som tillhör någon annan (bl.a. seriefigurer), om inte upphovsrättsägaren har gett sitt samtycke
 • Ett skyddat varumärke, om inte varumärkets innehavare har gett sitt samtycke
 • Teman som är olagliga, olämpliga eller oförenliga med ett frimärkes värde (t.ex. nakenhet)
 • Texter som används i kommunikativt syfte
 • Statliga eller samhälleliga symboler eller kännetecken för postverksamheten, bl.a. orden SUOMI FINLAND
 • Alkohol- eller tobaksprodukter
 • Om materialet innehåller text på främmande språk, kan Posti Ab begära att beställaren lämnar in en översättning till finska. Beställningen behandlas inte förrän den har godkänts.
Annat att beakta

Tips för planering av en lyckad bild

 • Välj tydliga bilder som väcker uppmärksamhet
 • Välj närbilder eller avgränsa bilden 
 • Överväg detaljerna noggrant
 • Infoga så lite och så lättläst text som möjligt
 • Tänk på frimärket som en affisch i miniatyr, som man studerar noggrant och på nära håll
 • Jämför med andra frimärken och kom också ihåg att följa god sed.
 • Bilder på 800x600 pixlar ger det bästa resultatet
 • Bilden ska vara i JPG eller JPEG och den rekommenderade färgrymden är sRGB (övriga färgrymder konverteras i tjänsten till sRGB)