Färdigt frankerat expresskuvert

Det färdigt frankerade expresskuvertet är avsett för transport av brådskande meddelanden. Det är ett kuvert av kartong som är lätt att använda och som skiljer sig väl från övrig post. Skriv adressatens och avsändarens uppgifter på kuvertet, fäst streckkoden och lämna in kuvertet på posten.

Grundläggande produktinformation
Adressländer

Inrikes och utrikes, ett eget kuvert för vardera.

Transporttid

Expressbrev som lämnats in på posten arbetsdag (må–fr) senast vid utsatt tid levereras till mottagaren med grundutdelningen följande arbetsdag efter postningen (må–fr).

Expressbrev delas ut på separat fastställda områden även helgfria lördagar. Expressbrev delas inte ut på helgdagar som infaller på vardagar.

För expressbrev som lämnats i brevlåda eller som hittats bland annan post ges ingen leveranstidsförbindelse.

Maximivikt

Maximivikt 500 g.

Maximimått

Kartongkuvertets storlek 250 mm x 350 mm

Maximitjocklek 20 mm.

Märkning och koder

Förutom avsändarens och adressatens adressuppgifter skall också en streckkodsetikett fästas på expressbrevet. Streckkodsetiketten ges till den som köper eller beställer kuverten.

Sändning

Försändelserna lämnas in på posten. För försändelser som lagts i brevlåda ges ingen leveranstidsgaranti.

Försändelseuppföljning

Du kan följa upp försändelsens transport med hjälp av en streckkod via försändelseuppföljningen eller genom att ringa  kundtjänsten.

Mottagning

Försändelsen delas ut till den adress som antecknats på den, antingen till en besöksadress eller till en postboxadress.

Prissättning

Expresskuvert finns till salu i Postens butiker.

Betalningssätt

Expresskuverten säljs buntvis och styckevis antingen kontant eller med kreditkort.

Leveransvillkor

Leveransvillkor

Innehållsbegränsningar

Det färdigt frankerade expresskuvertet lämpar sig inte för sändning av pengar. Posten svarar för postförsändelser som innehåller pengar, värdepapper eller annat värdefullt endast när de skickas som assurerade försändelser.

Annat att beakta

Försändelserna är vanliga expressförsändelser och får inte användas för sändning av följande expressprodukter:

Lördagsutdelning