Expressbrev

Expressbrev är ett säkert sätt att få fram viktiga meddelanden till följande arbetsdag (må–fr).

Grundläggande produktinformation
Transporttid

Expressbrev som lämnats in på posten arbetsdag (må–fr) senast vid utsatt tid levereras till mottagaren med grundutdelingen följande arbetsdag efter postning (må–fr).

Expressbrev delas även ut på helgfria lördagar inom separat fastställda områden. Du kan kontrollera utdelningsområdena i leveranstidsförfrågan.

För expressbrev som lämnats i brevlåda eller som hittats bland annan post ges ingen leveranstidsförbindelse.

Maximivikt

2 kg.

Maximimått

250 mm x 353 mm x 30 mm.

Minimimått

90 mm x 140 mm.

Märkning och koder

På Expressbrev fästs en självhäftande Exprès-streckkodsetikett. På Expressbrev som delas ut på lördag skall man dessutom fästa en dekal som anger lördagsutdelning.

Sändning

Expressbrev lämnas in till transport på posten, en postterminal eller terminal. Expressbrev kan inte läggas i brevlåda. Posten kan också hämta expressbrev hos avsändaren som en avgiftsbelagd tjänst.

Försändelseuppföljning

Med försändelsens uppföljningsstreckkod kan du följa upp transporten av försändelsen på webbsidan för försändelseuppföljning eller genom att fråga kundtjänsten.

Mottagning

Expressbrev delas ut till adressaten i grundutdelningen. Om den enda adressen på ett expressbrev är en postboxadress, delas det ut i postbox. Om både en postboxadress och en besöksadress har antecknats på ett expressbrev, delas det ut till besöksadressen.

Prissättning

Priset för expressbrev baserar sig på försändelsens vikt.

Betalningssätt

Frimärke

Leveransvillkor

Leveransvillkor

Grunder för ersättning av postförsändelser och maximiersättningsbelopp

 

Innehållsbegränsningar

Posten svarar för postförsändelser som innehåller värdepapper eller andra värdeföremål endast när de skickas som assurerade försändelser.