Brev

Skicka ett brev när du vill berätta, beröra och ge ditt budskap kraft.

Du kan välja mellan två olika hastigheter.

 

 

Grundläggande produktinformation
Transporttid

1 klass brev delas ut till adressaterna i regel följande vardag efter postningsdagen. 2 klass brev delas ut till adressaterna i regel andra vardag efter postningsdagen.

Maximivikt

2 kg.

Maximimått

250 mm x 353 mm x 30 mm. Då måtten överskrids se paket.

Minimimått

90 mm x 140 mm.

Märkning och koder

Upptill på försändelsernas adressida antecknas beteckningen "1", skriva "Priority" eller fästas en blå Priority-etikett. På 2 klass brev behövs inga separata märkningar.

Sändning

Såväl 1 och 2 klass brev kan lämnas i en brevlåda eller in på posten.

  • På postningsställen med två brevlådor ska 2 klass brev lämnas i den gula brevlådan och 1 klass brev i den blåa.
  • På postiningsställen med en gul brevlåda ska såväl 1 som 2 klass brev lämnas i den gula brevlådan.

 

Betalningssätt

Frimärke

Fixvärdekuvert

Leveransvillkor

Leveransvillkor

Grunder för ersättning av postförsändelser och maximiersättningssbelopp

 

Innehållsbegränsningar

Lämpar sig inte för sändning av pengar eller värdeföremål. Sådana försändelser skall alltid assureras.

Annat att beakta

Om du vill att adressaten skall lösa ut ditt brev mot betalning, kan du ansluta postförskott till tjänsten som en tilläggstjänst. Då behöver du ett adresskort.

Prisuppgifter

Sändnings­instruktioner