Sändningsinstruktioner

Din försändelse når adressaten snabbt och säkert när adressuppgifterna är korrekta och försändelsen är paketerad enligt anvisningarna.

När du skickar utrikes ska du i de landspecifika uppgifterna kontrollera specialvillkoren för landet i fråga.