Landspecifika uppgifter

På de landspecifika sidorna hittar du:

  • de olika tjänstealternativen som gäller till ifrågavarande land
  • sändningarnas leveranstider samt storleks- och viktbegränsningar (Obs! Posten ansvarar ej för förseningar orsakade av mottagarlandets tullverksamhet.)
  • landspecifika förbud och begränsningar gällande försändelsernas innehåll
  • De landspecifika förbuden förhindrar sändning, begränsningarna kontrolleras i destinationsländerna.

Tjänsten finns endast på finska.

 

Posttrafken till Syrien och Libyen avbruten

 

Landsspecifika uppgifter