Tack för din skadeansökan

Ansökans behandlingstid är cirka två veckor.

Med vänlig hälsning,
Postis kundtjänst