Beställning av tryckta leveransvillkor och produktbilagan

Du kan beställa Postens leveransvillkor för kontantkunder samt servicebilagorna här.

Fyll i dina kontaktuppgifter och kryssa för rutan intill leveransvillkoren eller den servicebilaga som du vill beställa i pappersform. Observera att du endast får 1 exemplar av varje dokument per beställning. Dessa allmänna leveransvillkor för kontantkunder träder i kraft 1.6.2011.

Fält märkta med asterisk * är obligatoriska.

Namn är obligatorisk.

Postadress är obligatorisk.

Postnummer är obligatorisk.

Ort är obligatorisk.

Jag beställer följande villkor