12907 Priority-brev

Försändelser som innehåller personlig kommunikation eller personlig information ska skickas som brevförsändelser, inte som Kunddirekt- eller tidningsförsändelser. Priority-brev som har lämnats in till Posti enligt Postis anvisningar en vardag (må-fr) och/eller enligt avtal mellan kunden och Posti, delas ut så att försändelserna i regel är framme den följande vardagen efter inlämningsdagen.

 • Minimistorlek: 90 mm x 140 mm 
 • Maximistorlek: 250 mm x 353 mm x 30 mm
 • Maximivikt: 2 kg

Produktsida 

12909 Economy-brev

Försändelser som innehåller personlig kommunikation eller personlig information ska skickas som brevförsändelser, inte som Kunddirekt- eller tidningsförsändelser. Economy-brev som har lämnats in till Posti enligt Postis anvisningar en vardag (må-fr) och/eller enligt avtal mellan kunden och Posti, delas ut så att försändelserna i regel är framme den tredje vardagen efter inlämningsdagen.

 • Minimistorlek: 90 mm x 140 mm
 • Maximistorlek: 250 mm x 353 mm x 30 mm
 • Maximivikt: 2 kg

 Produktsida

12908 Priority-standardbrev

Standardbrev ska lämpa sig för Postis maskinella sortering. De försändelser som inte uppfyller villkoren för Standardbrev hanteras och prissätts som Posti Priority-brev. Priority-standardbrev som har lämnats in till Posti enligt Postis anvisningar en vardag (må-fr) och/eller enligt avtal mellan kunden och Posti, delas ut så att försändelserna i regel är framme den följande vardagen efter inlämningsdagen.

 • Minimistorlek: 110 mm x 156 mm (E6)
 • Maximistorlek: 176 mm x 250 mm x 10 mm (B5)
 • Maximivikt: 50 g

Minimisändningen av Priority-standardbrev är i regel 100 stycken.

Produktsida 

12910 Economy-standardbrev

Standardbrev ska lämpa sig för Postis maskinella sortering. De försändelser som inte uppfyller villkoren för Standardbrev hanteras och prissätts som Posti Economy-brev. Economy-standardbrev som har lämnats in till Posti enligt Postis anvisningar en vardag (må-fr) och/eller enligt avtal mellan kunden och Posti, delas ut så att försändelserna I regel är framme den tredje vardagen efter inlämningsdagen.

 • Minimistorlek: 110 mm x 156 mm (E6)
 • Maximistorlek: 176 mm x 250 mm x 10 mm (B5)
 • Maximivikt: 50 g 

Minimisändningen av Economy-standardbrev är i regel 100 stycken.

Produktsida

17009 Economy, storstandardbrev C4

Economy, stortstandardbrev (C4) ska lämpa sig för Postis maskinella sortering. De försändelser som inte uppfyller villkoren för storstandardbrev hanteras och prissätts som Posti Economy-brev. Economy-standardbrev som har lämnats in till Posti enligt Postis anvisningar en vardag (må-fr) och/eller enligt avtal mellan kunden och Posti, delas ut så att försändelserna I regel är framme den tredje vardagen efter inlämningsdagen.

 • Minimistorlek: 215 mm x 307 mm (E4) 
 • Maximistorlek: 229 mm x 324 mm x 20 mm (C4)
 • Maximivikt: 100 g

Produktsida

17010 Priority, storstandardbrev C4

Priority, stortstandardbrev (C4) ska lämpa sig för Postis maskinella sortering. De försändelser som inte uppfyller villkoren för storstandardbrev hanteras och prissätts som Posti Priority-brev. Priority-standardbrev som har lämnats in till Posti enligt Postis anvisningar en vardag (må-fr) och/eller enligt avtal mellan kunden och Posti, delas ut så att försändelserna I regel är framme den följande vardagen efter inlämningsdagen.

 • Minimistorlek: 215 mm x 307 mm (E4) 
 • Maximistorlek: 229 mm x 324 mm x 20 mm (C4)
 • Maximivikt: 100 g

Produktsida

12911 Kunddirekt

Kunddirekt kan du använda för att skicka broschyrer, tidningar, brev eller kort. För sändning av konfidentiella och personliga meddelanden använder du Priority- eller Economy-brev. För Kunddirekt görs inte adressklarering och obeställbara försändelser returneras inte till avsändaren. Kunddirekt-försändelser som har lämnats in till Posti enligt Postis anvisningar och/eller ett avtal mellan Kunden och Posti en vardag (mån.-fre.) delas ut till adressaten i regel den andra vardagen efter inlämningsdagen.

 •  Max. 250 x 353 x 30 (mm)**
 • Min. 90 x 140 x 0,2 (mm)
 • Maximivikt 2 000 g**

** Enligt separat överenskommelse tjocklek 30 mm eller vikt högst 2 kg. Till en försändelse som överskrider maximitjockleken (20 mm) ansluts en avgiftsbelagd Extra hantering.

Närmare sändningsanvisningar på adressen

1656 Economy-brev utrikes

I Economy-brev utrikes används inrikes försändelse- och portobeteckningar. Om försändelsen innehåller varor och adresslandet ligger utanför EU, förses försändelsen med tulldeklarationen CN 22 eller CN 23. Tulldeklaration CN 22 används, om innehållets värde är högst 300 euro. Om innehållets värde överskrider 300 euro, används en ifylld tulldeklaration CN 23 i så många exemplar som adresslandet förutsätter. Uppgifterna kan kontrolleras hos Itellas Postis webbsidor. Tulldeklaration/erna CN 23 fästs på försändelsen i en plastficka med självhäftande kanter.

 • Minimistorlek 90 mm x 140 mm
 • Maximistorlek 250 mm x 353 mm x 30 mm
 • Maximivikt 2 kg 
 • Tilläggstjänster: Maxistorlek

Produktsida

1659 Priority-brev utrikes

I Priority-brev utrikes används inrikes försändelse- och portobeteckningar. Om försändelsen innehåller varor och adresslandet ligger utanför EU, förses försändelsen med tulldeklarationen CN 22 eller CN 23. Tulldeklaration CN 22 används, om innehållets värde är högst 300 euro. Om innehållets värde överskrider 300 euro, används en ifylld tulldeklaration CN 23 i så många exemplar som adresslandet förutsätter. Uppgifterna kan kontrolleras hos Itellas Postis webbsidor. Tulldeklaration/erna CN 23 fästs på försändelsen i en plastficka med självhäftande kanter.

 • Minimistorlek 90 mm x 140 mm
 • Maximistorlek 250 mm x 353 mm x 30 mm 
 • Maximivikt 2 kg 
 • Tilläggstjänster: Maxistorlek, Expres-Pika

Produktsida