Ehdot ja rekisteriselosteet

Postilaki

Postin toimintaa säätelee postilaki. Se löytyy valtion säädöstietopankista numerolla 415/2011.

Valvontaviranomaisten yhteystiedot

Viestintävirasto valvoo postipalvelulain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista.

Liikenne- ja viestintäministeriö valvoo postitoiminnan yleistä kehittämistä ja ohjaa sitä.

Ilmoitusmenettely

Lue ohjeet ilmoitusmenettelystä, joka koskee tekijänoikeuden tai lähioikeuden loukkauksia.