Korvausperusteet

Lähetyksen kuljettajan vastuu on lailla rajoitettu (postilaki, Maailman postiliiton yleissopimuksen säännökset tai tiekuljetussopimuslaki). Valitse lähetyksesi sisällölle oikea lähetystapa ja pakkaa se huolellisesti. Nämä korvausperiaatteet koskevat myös Postivakuutettua lähetystä.

Korvauskäytäntö vaihtelee sen mukaan, mitä em. säännöksistä sovelletaan kyseiseen lähetykseen. Kaikkien kuljetusten osalta kuljettajan eli Postin vastuu on rajoitettu. Säännökset myös määrittelevät sen, kuka on oikeutettu korvaukseen. Kansainvälisissä lähetyksissä korvausoikeus on lähettäjällä ja lähettäjän pitää hakea korvausta omalta sopimuskumppaniltaan.

Postin rajoitettu vastuu ei vaikuta lähettäjän ja vastaanottajan väliseen vastuuseen. Kuluttajansuojalain mukaisessa etäkaupassa myyjällä on aina vastuu tuotteen kuljetuksesta.

Vahingonkorvauksen edellytyksenä on, että voidaan todeta vahingon aiheutuneen lähetyksen ollessa Postin vastuulla. Ota aina mahdollisimman nopeasti yhteyttä asiakaspalveluun vahinkotilanteissa.