Företagspostnummer skapar en positiv bild

Företagspostnummer erbjuder dig en individuell och permanent postadress. Det stöder ditt företags varumärke och vittnar om kontinuitet. Du kan också foga postboxadresser enligt vilka din post sorteras och styrs vidare till företagspostnumret.

Adressantekning

Företagspostnumret består av en nummerserie (XX011-XX099) och i regel av företagets namn eller varumärke, till exempel 00011 POSTI.