Boxtjänster för postföretag

Postföretag som har fått postkoncession kan skicka adresserade brevförsändelser till postboxadresser samt företagspostnummer inom sitt koncessionsområde. Försändelserna märks med postföretagarens egna beteckningar. Distribution av paket, tidningar, oadresserade försändelser och försändelser till boxadresser utanför postföretagarens koncessionsområde ingår inte i tjänsten.