Frakt ända fram

Utgångspunkten är att vi alltid transporterar frakten ända fram till adressatens verksamhetsställe. Om du tar emot frakt som privatperson, levererar vi den till din dörr om inte annat avtalas. En kundservicerepresentant från Posti ringer och kommer överens med dig om leveranstidpunkt.

Försändelser som returneras

Om du inte är på plats för att ta emot försändelsen, för vi den med utdelningsbilen till närmaste Postis terminal. Du följer försändelsens gång med försändelsenumret som finns i fraktsedeln i försändelseuppföljningen.

Avhämtning från terminal

Du kan själv föra försändelsen till terminalen på de orter som har en kundtjänst.

Leverans till terminal

Om din kund vill själv hämta försändelsen i terminalen, är det möjligt i fråga om terminaler med en kundtjänst.