Svarsförsändelsen aktiverar kunden

Svarsförsändelse är ett enkelt sätt för din kund att göra beställningar, ge svar och begära kontakt. Den är avgiftsfri för kunden, och du betalar endast för returnerade försändelser samt en månadsavgift för tjänsten. Svarsförsändelse lämpar sig väl även för myndighetskontakter.

Posti Economy-svarsförsändelse

Vastauslähetys

När du har ingått tjänsteavtal får du en avgiftsbelagd avtalskod. Du kan använda i dina svarsförsändelser som tilläggstjänst även infokoder, med vilka du får dina svarsförsändelser sorterade enligt infokod. Du kan göra beställningar samt ändringar i svarsförsändelser eller infokoder med nätblanketten. Kunden ansvarar för tryck och utskrift av försändelse- och portobeteckning.

Portobeteckningen för svarsförsändelse är en rektangel, rekommenderad storlek 30 x 40 mm och svart färg. Adresspåskriften på Economy-svarsförsändelser är av formen:

Företag Ab
Info: XXXXX
Tunnus: 50XXXXX
00003 SVARFÖRSÄNDELSE

På Economy-svarsförsändelser används alltid postnumret 00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Inrikes expressvarsförsändelse

Laboratorionäytteiden lähettäminen

Laboratorieprov framme följande dag, säkert och varsamt.

Expressvar lämpar sig för kunder som tar emot laboratorieprov. Försändelsen kan uppföljas med Express-tilläggstjänsten genom att fästa en Express-etikett på försändelsen. Expressvar levereras följande dag mellan ett begränsat antal orter. Expressvar kan skickas till kunder som har ett avtal med Posti om användningen av tjänsten Expressvar. Läs anvisningarna för hur du skickar laboratorieprov som expressvarsförsändelse.

Posti Provförsändelse

Förnyad tjänst för skickande av laboratorieprov från Posti SmartShip 1.1.2017

Tjänsten svarar på behovet av att snabbt och tillförlitligt få laboratorieprover i brevstorlek, tagna av djur eller människor, framme till följande dag. Tjänster omfattar expressbrevens transporthastighet och uppföljning.

Dimensioner
Näytelähetys lähetetään kelta-mustaraidallisessa pakkauslaatikossa.
Minimistorlek: 90 x 140 x 0,2 mm, maximistorlek: längd + bredd + tjoklek maximi 900 mm, längden dock max. 600 mm, maximivikt: 2 kg. 

Adresspåskrift

På provförsändelser används adresskort för Provförsändelse som kan skrivas ut via Post SmartShip och provförsändelsens postnummer, vars andra siffra alltid är 1 och den sista alltid är 6.

Mottagarens adress är till exempel Postrutten 7 A, 00230 Helsingfors. När man skickar en Provförsändelse till adressen är den Postrutten 7 A, 01006 Helsingfors

Tilläggstjänster

Lördagsutdelning och Betalaren någon annan än avsändaren. 

Internationella Svarförsändelse

Kansainvälinen vastauslähetys

Palvelu toimii kaikkialla maailmassa. Se on helppo tapa kerätä vastauksia ja palautetta. Kansainvälinen vastauslähetys lisää palautteiden määrää, koska se on vaivaton ja maksuton lähettäjälle. Vastaanottaja maksaa vain todellisista palautuksista.  

Kansainväliset vastauslähetykset voivat olla maksikokoisia useissa Euroopan maissa. Tämä mahdollistaa pienten tavaroiden palautukset, joten kansainvälinen vastauslähetys kuuluu ulkomaille kauppaa tekevän etäkauppiaan palveluihin.

Vastauslähetys voi olla esipainettu kuponki, kuori, kortti tai laatikko. Merkintätapaan liittyy kaksi paksua vaakaviivaa. Vaakaviivojen tulee olla 3 mm paksuja ja 14 mm erillään toisistaan.

Kaikki merkinnät tulee painattaa tai tulostaa tummalla värillä, mielellään mustalla tai tumman sinisellä, jotta merkinnät näkyvät hyvin vaalealla taustalla. Merkinnät voi tulostaa tarralle. Käsin kirjoitettuja merkintöjä ei hyväksytä.

Internationella svarförsändelser retureras till Finland med samma hastighet som Priority-brev. De sorteras och levereras fram med samma hastighet som Priority-brev. Betechningar trycks på franska eller engelska och postnumret är FI-00003 HELSINKI. 

Maximivikt, internationella svarförsändelse

2 kg Belgien, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Latvien, Lietauen, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Ungern och Österrike.
1 kg   Italien och Tyskaland
50 g Övrika länder (inte tillgänglig till Bulgarien)