Svarsförsändelsen aktiverar kunden

Svarsförsändelse är ett enkelt sätt för din kund att göra beställningar, ge svar och begära kontakt. Den är avgiftsfri för kunden, och du betalar endast för returnerade försändelser samt en månadsavgift för tjänsten. Svarsförsändelse lämpar sig väl även för myndighetskontakter.

Posti Economy-svarsförsändelse

Svarsförsändelse

När du har ingått tjänsteavtal får du en avgiftsbelagd avtalskod. Du kan använda i dina svarsförsändelser som tilläggstjänst även infokoder, med vilka du får dina svarsförsändelser sorterade enligt infokod. Du kan göra beställningar samt ändringar i svarsförsändelser eller infokoder med nätblanketten. Kunden ansvarar för tryck och utskrift av försändelse- och portobeteckning.

Portobeteckningen för svarsförsändelse är en rektangel, rekommenderad storlek 30 x 40 mm och svart färg. Adresspåskriften på Economy-svarsförsändelser är av formen:

Företag Ab

Info: XXXXX

Avtalskod: 50XXXXX

00003 SVARFÖRSÄNDELSE

På Economy-svarsförsändelser används alltid postnumret 00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Internationella svarsförsändelser returneras till Finland med samma hastighet som Priority-brev. De sorteras och levereras fram med samma hastighet som Priority-brev. Beteckningar trycks på franska eller engelska och postnumret är FI-00003 HELSINKI 

Tävlingssvar är ett behändigt sätt för dina kunder att delta i tävlingar och utlottningar utan att köpa din produkt. Avsändaren betalar portot, vilket betyder att du inte behöver betala för NEJ-svar. Vid tävlingssvar används 00002 HELSINGFORS som postnummer och tävlingsdeltagarna kan skriva adressen till ett tävlingssvar också på ett kort eller kuvert manuellt.

Maximivikt, internationella svarförsändelse

2kg Belgien, Danmark,  Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Latvien, Litauen,Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Ungern och Österrike.
1kg   Italien och Tyskland
50g Övriga länder (inte tillgänglig till Bulgarien)