Företagets elektroniska postlåda

Postis Nätverket-tjänst erbjuder ditt företag avgiftsfritt tillgång till en elektronisk postlåda. Dit kan du få den största delen av företagets brev och fakturor i elektroniskt format.

Elektronisk postlåda

Företagets elektroniska postlåda fungerar på samma sätt som Netposti som är avsedd för konsumenter. Netposti är en elektronisk postlåda och ett arkiv på nätet. Det är en avgiftsfri tjänst för alla finländare som fyllt 15 år och vars adress finns i Postis adressregistersystem.