Flyttarens tjänster

Ändra adress för ditt företag, beställ en flyttposttjänst eller gör en addressanmälan

Meddela oss omedelbart om adressändringen när du är får veta om den. När du beställer adressändring i samband med Flyttpost, får du dagsposten eftersänd utan dröjsmål till din nya adress.

Beställ enkelt på nätet

Pä nätet ändrar du enkelt adress för ditt företag, beställer en flyttposttjänst eller gör en addressanmälan. Logga in med Nordeas, OP bankens eller Danske Banks bankkoder, Postis ärendekod eller TYVI Pro-koder.

Beställ med blankett

Beställ flyttarens tjänster med blankett. Du får en faktura för tjänster som beställts med blankett.

Efter att har skivit ut och fyllt i blanketten, skicka den per e-post till: osoitteet@posti.com. I den här e-postadressen behandlar vi bara flyttarens tjänster. Om du har andra ärenden vänligen kontakta vår kundtjänst. Adressändringen kan inte göras via telefonen.

Fyllda blanketten kan också skickas per post till:

Posti Ab
Adresstjänster Helsingfors
PB 777
00011 POSTI