Förmånlig sjöfrakt

Sjöfrakt är det förmånligaste alternativet i internationella transporter. Vi transporterar fulla containrar som lämpar sig för stora partier i samma lastbärare från hamn till hamn eller dörr till dörr. Små försändelser transporteras som styckegods.

Du betalar endast för det utrymme baserat på ton eller kubikmeter som du behöver. Planering av transport av säsongprodukter är enkelt tack vare exakta tidtabeller. Använd en egen samlingscontainer om du har flera varuleverantörer inom samma område.

Containerhamnar

I Finland finns det containerhamnar i Helsingfors, Kotka, Raumo, Karleby och Uleåborg. Transporttiderna varierar beroende på destination mellan 38 veckor.

Vi sköter alla uppdrag enligt Nordiskt Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser (NSAB 2000).

Incoterms 2010, dvs. leveransklausuler

Leveransklausuler definierar förpliktelser gällande leverans av vara mellan parter av handelsavtal, kostnadsfördelning samt risköverföring.

Leveransklausuler definierar följande faktorer

Parternas verksamhetsskyldigheter eller verksamhetsansvar: var och när ska försäljaren ställa varan till köparens förfogande och vilka åtgärder ska köparen vidta för att ta emot varan.

Plats och stund då fara för risk övergår eller ansvar för gods: från vilken tidpunkt är försäljaren berättigad att kräva utbetalning av köpesumma, om varan förstörs, skadas eller minskar.

Parternas kostnadsskyldigheter, dvs. kostnadsansvar: hur fördelas normala kostnader i samband med export eller import mellan köparen och försäljaren.

Incoterms 2010-leveransklausuler med förklaringar här  >>> http://www.exportfinland.fi/web/10304/467