Transport av matkasse är god service

Transporter av matkassar som sköts av Posti är skräddarsydda lösningar, där transporttiderna och -platserna avtalas med kunden. Vi säkrar att din kund får sina inköp på en avtalad tidpunkt och att serviceupplevelsen är bra. Så främjar vi för vår del utvecklingen av inköp av livsmedel i näthandeln.

Vår grundläggande uppgift är att se till att handeln och vardagen förlöper smidigt. En smidig vardag innebär att daglig- och bruksvaror som behövs i vardagen är tillgängliga när de behövs. Fråga mer.