Riksomfattande måltidstransporter

Posti transporterar måltider på cirka hundra orter i hela Finland.  Alla måltidstransporter som sköts av Posti är skräddarsydda lösningar, där transporttiderna och -platserna avtalas med kunden.

Den största delen av måltidstransporterna är offentliga anskaffningar, och avtalen ingås med kommunens mattjänst.  Måltidstransporterna binder dagligen mycket materiel för en kort tid. Det förutsätter resurser av transportpartnern och även att partner är beredd på avvikelser.  Posti kan förbereda sig också inför svåra situationer och din kund får sin måltid vid avtalad tidpunkt.

Vid sidan av måltidstransporten erbjuder vi också andra tjänster som underlättar vardagen, såsom uträttande av ärenden i affären eller biblioteket. Fråga mer.