Kyltransport för företag

Kyltransporten för din försändelse till företagskunder redan följande dag. Försäljningstiden för produkterna förlängs och kostnadseffektiviteten ökar, eftersom det inte behövs några mellanhänder. 

I Termo-kyltransport förpackas produkterna värmeisolerande EPP-förpackningar. Förpackningens rätta temperatur säkras med en kylackumulator, och det finns sensorer som följer temperaturen. Uppgifterna förmedlas via basstationer till en server, och om du vill kan du också själv kontrollera transporttemperaturen.

Termo-transporterna lämpar sig väl till exempel för köttförädlings- och färdigmatindustrin eller leverans av lokalproducerad mat till detaljförsäljningen i städerna och restauranger.