Registertjänst för postföretag

Registertjänsten är avsedd för postföretag, dvs. koncessionshavare i enlighet med postlagen, som till sitt adressregister som används i postverksamheten vill köpa adressaters namn- och adressuppgifter samt uppgifter om uppdrag som gäller ändringar i utdelningen.

Prissättningen för tjänsten består av en engångsavgift för ibruktagande samt en månadsavgift som grundar sig på det sammanräknade antalet adressater för företagen som använder tjänsten. Månadsavgiften räknas utifrån antalet adressater i kalendermånadens första leverans.

I tjänsten levereras uppgifter för postföretagets verksamhetsområde. Avgränsning av uppgifter som levereras görs på kommunnivå.