Profilering och statistik

Noggrannare kundinformation med hjälp av profilering.

Profilering ur Datasystemet för fordonstrafiken ger förutom grunduppgifter för personen även uppgifter om bl.a. den nuvarande och den tidigare bilen.

Profiluppgifter kan skapas separat utifrån grupper, till exempel personer som sagt upp sin kundrelation, som köpt en viss tjänst eller nyckelkunder. Det är också lätt att bygga upp referensgrupper enligt dina önskemål förutom utifrån hela befolkningen som utgör en standard också till exempel utifrån invånarna i området där din affär är verksam.

Statistik

Av oss får du statistiska uppgifter om nästan vilken som helst uppgift som baserar sig på fordonsregistret och befolkningsdatabasen

  • första registreringar
  • besiktningar
  • olika kalkyler som genomförts per postnummerområde.