Kontrolltjänsten korrigerar meddelanden i förväg

Kontrollera och korrigera uppgifterna redan när du matar in dem i registret. Kontrolltjänsten har fyra olika nivåer som kan tas i bruk tillsammans eller separat. Tjänsten fungerar både som en webbläsarbaserad version (exkl. kontroll av uppgifter av den som ska faktureras) och integrerad i ditt eget system. Prissättningen av den webbläsarbaserade versionen utgår från antalet genomförda kontroller och uppgifter som hittats samt servicenivån, månadsavgiften och antalet kontroller i applikationsintegrationen.