Informationstjänst utreder adresserna

Försäkra dig om att din försändelse kommer fram även om kundens adress skulle ha ändrats

  1. Kunden skickar ett brev, som har i-tecken.
  2. Brevbäraren märker att mottagarens adress har ändrats.
  3. Brevbäraren rättar adressen på brevet och brevet fortsätter med samma porto till rätt adress.
  4. Brevbäraren lagrar den ändrade adressen I informationssystemet
  5. Kund Ab får information på andrad address elektroniskt och lagras den i sina egna system.
  6. Om Kund Ab så önskan får den obeställbara brev tillbaka innom ramen för tjänsten.