Kundinformationstjänster

Kunduppgifter är värdefullt kapital. Om uppgifterna i ditt register är föråldrade, går det åt pengar till kontakter som inte leder till någonting och du gör onödiga utredningar.