Oadresserade utdelningstjänster förnyas 1.3.2015

 

Hemdirekt

Beställningskanaler

Postningsskrivbordet

- Lämpar sif för regelbundna och upprepade postningar
- De båda nya tjänsterna kan beställas från och med 15.12.2014 Logga in i extranet.

Om du redan är avtalskund hos Posti, men inte använder extranet: Beställ koder här.

Kontakti (verktyget är finskspråkigt)
- Behändig för kampanjpostningar
- Hemdirekt, premium kan beställas från och med 15.12.2014
- Hemdirekt (buntad tjänst) från och med 1.3.2015

Prismodell

Prissättningsmodellen grundar sig på
- Försändelsens vikt
- Utdelningsområde (A-, B- och C-område)
- Partistorlek
- Beställningens tidpunkt (förhandsbeställning)

Utdelningspriset ses i fortsättningen i beställningskanalen (Postningsskrivbordet, Kontakt) vid beställning. Priset bestäms enligt tidpunkten för beställning, utdelningsområde och styckevikt.