Ett nytt medium på den finländska marknaden

Postinen är en helt ny typ av media. Med Postinen når du finländare som förhåller sig positivt till reklam, varje måndag och onsdag. Läs mer om Mediekortet. Konceptet är undersökt och innehållet utformat enligt konsumenternas önskemål. Förutom aktuell information från Posti kan olika företag köpa reklam i mediet.

Postinen