Gratistidning

Med en oadresserad utdelnind når du både hushåll och företag. Ditt brev delas ut tillsammans med dagsposten och det får säkert uppmärksamhet, eftersom det finns över två miljoner postlådor in Finland