Nå fram på ett personligt sätt

Adresserad utdelning är ett personligt direktmarknadsföringsmeddelande med ett utmärkt uppmärksamhetsvärde. Med den når du dina nuvarande och nya kunder på ett effektivt och tilltalande sätt.