Utrikes värdeförsändelser

Värdeförsändelser, dvs. Rekommenderat brev, Brev med mottagningsbevis och Assurerad försändelse lämpar sig för sändning av både viktiga dokument och små värdeföremål. Dina försändelser omfattas av uppföljning, postning av kvitto och identifiering av mottagare då försändelsen överlämnas.